Active Directory, какво представлява и за какво служи

Активна директория на Microsoft

Active Directory е инструмент, създаден от Microsoft, който предоставя много предимства в бизнес сектора. В тази статия обясняваме какво представлява Active Directory, как работи и какво може да допринесе за вашата компания.

Какво е Active Directory

Много компании имат стотици служители в персонала си, много от които се нуждаят от достъп до компютър, свързан с фирмените ресурси, за да си вършат работата.

каква е активната директория

Използването на LAN и Active Directory мрежи позволява на компаниите да изграждат компютърна мрежа за своите служители , с максимални гаранции за сигурност и ограничения на достъпа до най-ценните ресурси на компанията.

Active Directory е инструмент на Microsoft, който предоставя директорийни услуги в LAN . С това той е в състояние да предложи на всеки потребител услуга, която може да бъде разположена на един или повече сървъри на компанията, да управлява идентификационните данни на различните потребители и да контролира всички политики, които засягат вътрешната мрежа на компанията.

Благодарение на Active Directory, всички горепосочени аспекти могат да се управляват по много прост начин и без да е необходимо да се действа на всеки от компютрите, които са част от компанията. Това е най-лесният начин за управление на потребители, пощенски кутии, документи, бази данни, таблици на Excel и много други.

Как работи Active Directory

Технологията на Active Directory се основава на различни мрежови протоколи, включително LDAP, DHCP, KERBEROS и DNS. Това означава, че Active Directory работи като вид база данни , в която в реално време се съхраняват данни за идентификация на потребители, които са част от компютърна мрежа. Всички тези данни са под централен контролен елемент.

сървър на активна директория

Всеки от потребителите, които са част от базата данни на Active Directory, се идентифицира чрез поредица от атрибути , като някои от най-важните са собственото име, фамилията и имейл адреса. Active Directory ще присвои този потребител на група, чиито привилегии са ограничени.

как работи активната директория

По този начин, когато потребителят влезе с идентификационните си данни, те веднага ще бъдат идентифицирани от Active Directory. След това Active Directory ще провери идентификационните данни на потребителя и ще изпрати информацията, свързана с него, на компютъра му.

След като всичко по-горе приключи, потребителят ще види, че компютърът му се стартира нормално, като има достъп до всичките му документи, изображения и други файлове, до които му е разрешен достъп. Active Directory също ще определи дали потребителят може да има достъп до други онлайн ресурси , като принтер или факс.

как работи директорията на actve -

В случай на повреда в компютъра, който потребителят използва, би било достатъчно да отидете на друг компютър и да влезете отново с техните идентификационни данни . С това ще видите, че всичко остава същото като на предишния ви компютър. Единственото ограничение е, че файловете, съхранявани локално на предишния компютър, няма да бъдат достъпни.

Какво е необходимо за използване на Active Directory

Трябва да отговаряте на редица изисквания, за да можете да използвате Active Directory. Първият от тях е да има операционна система Windows Server във версиите 2000, 2003, 2008 или 2016.

Също така ще ни трябва фиксиран IP адрес и инсталиран TCP / IP протокол . И накрая, имате нужда от DNS сървър и съвместима с Windows файлова система, например NTFS .

Източник: tech-faq