Проверете онлайн Фискалния календар 2019 за фрийлансъри и МСП

Календар, новини и дати на Отчета за доходите за 2018 г.

Крайният срок за подаване на проекта на отчета за доходите вече е започнал. Преди няколко дни вече показахме как да направим Декларацията, в случай че сме автономни. За съжаление законовите задължения както на свободна практика, така и на малки компании и МСП не спират дотук. Продължавайки с Фискалния календар 2019, всички самостоятелно заети работници и МСП трябва да представят съответните си тримесечни форми на данък върху доходите на физически лица и ДДС до края на фискалната година, т.е. до 31 декември 2019 г. В Tuexperto.com направихме компилация на най-важните дати от фискалния календар за 2019 г. за самостоятелно заетите лица и МСП .

Данъчен календар 2019 на AEAT за МСП и самонаетите

Задълженията към Министерството на финансите не спират дори след представянето на Декларацията за доходите. Началото на срока на това съвпада точно с края на срока на представяне на всички модели, съответстващи на първото тримесечие на 2019 година.

Декларация за наем

Въпросните модели отговарят на следното:

 • Модел 111: образец за тримесечна декларация за удържане (IRPF)
 • Модел 115: модел за тримесечна декларация за удържане на наеми на недвижими имоти
 • Модел 130: модел за тримесечно деклариране на удържания (IRPF) с плащане на вноски за фирми и самонаети в директна оценка
 • Модел 131: модел за тримесечно деклариране на удържания (IRPF) с плащане на вноски за фирми и самонаети в обективна оценка
 • Модел 303: образец за тримесечна декларация по ДДС
 • Модел 349: модел за тримесечно деклариране на вътрешнообщностни операции

2019 априлски фискален календар

 • 2 април : започва крайният срок за подаване на Декларация за доходите през 2018 г. чрез телематика
 • 22 април : крайният срок за подаване на формуляр 111, формуляр 115, формуляр 130, формуляр 131, формуляр 179, формуляр 202 (плащане на вноски, свързани с корпоративен данък), формуляр 303 и формуляр 349 изтича от първото тримесечие на 2019г

Май 2019 Фискален календар

 • 9 май : крайният срок за заявяване на предварителна среща в офисите на Данъчната агенция за представяне на отчета за доходите през 901 22 33 44 или 91 443 00 71
 • 14 май : започва крайният срок за лично изготвяне на Отчета за доходите за 2018 г.

Юни 2019 Фискален календар

 • 26 юни : крайният срок за директен дебит на декларациите, които трябва да бъдат платени, изтича
 • 28 юни : крайният срок за заявка за среща в Данъчната агенция изтича

Юли 2019 г. Фискален календар

 • 1 юли : Приключва кампанията за отчет за доходите за 2018 г. Освен това се отваря крайният срок за представяне на формуляр 100
 • 22 юли : крайният срок за представяне на модели Модел 111, Модел 115, Модел 130, Модел 131, Модел 303 и Модел 349 за второто тримесечие на 2019 г. приключва
 • 25 юли : крайният срок за подаване на годишната декларация за корпоративен данък (модел 200) изтича
 • 31 юли : крайният срок за представяне на формуляр 179 за второто тримесечие изтича

Фискален календар за октомври 2019 г.

 • 21 октомври : крайният срок за представяне на модели Model 111, Model 115, Model 130, Model 131, Model 303 и Model 349 от третото тримесечие на 2019 г. приключва
 • 31 октомври : крайният срок за подаване на формуляр 179 за третото тримесечие изтича

Фискален календар за декември 2019 г.

 • 20 декември : крайният срок за подаване на формуляр 202 на вноската за плащане на корпоративен данък приключва
 • 31 декември : крайният срок за подаване на формуляр 036 и формуляр 037 за промяна на данъка върху доходите на физическите лица изтича